Sluta diskriminera ridsporten!

Sluta diskriminera ridsporten!

23/4 kl. 18:26, av Lars Beckman

Som representant i Sveriges Riksdag för det hästtäta Gävleborgs län anser riksdagsman Lars Beckman (M) att det är oförsvarbart att ridning är uteslutet från friskvårdsavdraget. Det är en fråga som måste hitta en snar lösning och det är faktiskt svårförståeligt varför man utesluter just ridning från friskvårdsavdraget.

Risken för sjukskrivning ökar bland jämställda par

19/2 kl. 09:44

Tvärtemot vad man kan tro är kvinnorna i de mest jämställda paren inte friskare enligt Försäkringskassans statistik. I de fall kvinnan satsar för fullt på sitt ...

Vem hjälper stressade att träna rätt för hälsans skull

18/2 kl. 17:00

Att träna redan frälsta yngre och friska personer är något annat än att anpassa träningen för människor som lider av stressdiagnos som sällan, aldrig eller ogär...

Fysik aktivitet lönar sej

15/2 kl. 08:38

Forskning visar att ett utvecklat hälsoarbete med fysisk aktivitet för personalen ger fem kronor tillbaka på varje satsad krona och att break even kan vara nådd...

Högintensiv träning motverkar sömnbrist

12/2 kl. 10:17

Med hjälp av högintensiv träning tre gånger i veckan i 10 veckor normaliseras kroppens melatoninvärden vilket leder till bättre sömnkvalitet.

Gävlealliansen gör tummen ner för vinstförbud

Gävlealliansen gör tummen ner för vinstförbud

8/2 kl. 11:16, av Torbjörn Edlund

Kravet från Vänsterpartiet på ett vinstförbud för företag inom vård och skola har väckt en rejäl debatt. Det blev sedan starka protester när Välfärdsutredningen och utredaren Iilmar Reepalu överlämnade delbetänkandet ”Ordning och reda i välfärden ” till regeringen i november 2016. Allianspartierna i Gävle föreslår Kommunstyrelsen anta ett skarpt yttrande till regeringen där man kritiserar utredningens förslag om vinstförbud. Kommunstyrelsen fattade beslut den 14 februari att godkänna det föreslagna yttrandet.

Hjälp

Stäng