Region Gävleborgs första operationsrobot kommer att användas vid urologiska ingrepp, som prostataoperationer, operationer i änd- och tjocktarm samt vid vissa gynekologiska operationer.

Robotassisterad kirurgi är en typ av titthålskirurgi. Operatören sitter ned vid sidan av operationsbordet och styr instrumenten via roboten. Tekniken och instrumenten är utformade för att likna handledens rörelser vilket medför mer exakta rörelser.

Inom kvinnosjukvården kommer roboten från början att användas till operationer där livmodern tas bort.

– Med hjälp av roboten kommer några av de krångligare momenten under en operation att bli enklare. Vi hoppas att roboten ska hjälpa oss öka andelen minimalinvasiva ingrepp, säger Hanna Rapp överläkare inom gynekologi i Gävle.

Vid minimalinvasiv kirurgi kan bland annat titthålsteknik används istället för öppen teknik.

Fler operationer som är skonsammare för patienterna

Vissa operationer kommer fortfarande att behöva göras som öppen kirurgi, men målsättningen är att den andelen ska vara så låg som möjligt. Denna typ av kirurgi är också minimalinvasiv där påfrestningen för patienten är mindre.

– Robotassisterad kirurgi kan innebära att patienten återhämtar sig snabbare och därmed behöver kortare vårdtid och kanske kortare sjukskrivning än efter öppen kirurgi, säger Hanna Rapp.

I april är roboten tänkt att börja användas för att operera patienter. Den gör det möjligt för patienten att återhämta sig snabbare då ingreppen är mindre än vad de är med vanlig, öppen, kirurgi.

– Fördelarna med robotkirurgi jämfört med öppen kirurgi är att det ger en mer precis kirurgi och bättre åtkomst i trånga områden, säger Thorbjörn Sakari som är läkarchef på kirurgen i Gävle och en av dem som kommer att operera med roboten.

Han ser fram emot att komma igång med robotassisterade operationer.

– Det är roligt att vi nu äntligen kan erbjuda våra patienter den senaste tekniken här på hemmaplan, säger Thorbjörn Sakari.

Nu utbildas det stora robotteamet

Roboten är installerad men man har inte börjat operera patienter med den än. Nu kommer alla som ska arbeta med roboten gå olika utbildningar för att hantera den och lära sig den rent tekniskt. Det är ett stort team där bland annat kirurger, anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor ingår. I månadsskiftet mars-april planeras roboten börja användas vid operationer av patienter.

Förberedelserna inför roboten har pågått i flera år. Man har sett över hur och vad som behöver anpassas och nyligen kom roboten på 852 kilo till Gävle sjukhus.

 

För mer information se:
https://www.regiongavleborg.se/nyheter/ny-operationsrobot-pa-plats-i-gavle/