Det utförs nästan 230.000 röntgenundersökningar av ryggen i Sverige varje år till en kostnad av 136 miljoner kronor trots att flera vetenskapliga studier visar att ländryggsröntgen sällan ger någon förklaring till det onda eller någon vägledning för behandling.

Redan i början på 2000-talet konstaterade Svenska SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i rapporten »Ont i ryggen, ont i nacken« att en vanlig röntgenundersökning väldigt sällan ger någon direkt vägledning för att ställa säker diagnos.

En vanlig slätröntgen av ländryggen fungerar enligt flertalet studier dåligt för studera kotor, diskar och ryggmärgskanal. Diskbråck, förträngningar eller svullnader i ryggen är svåra att diagnostisera med en vanlig röntgenbild.

Frakturer utan kotkompression och stressfrakturer är svåra att upptäcka med röntgen vilket innebär att både patient och läkare kan invaggas i en falsk säkerhet vid normalt eller ospecifikt röntgenfynd.

Man vet också på förhand att degenerativa förändringar förekommer hos den som undersökt med röntgen och att det som syns på röntgenbilden inte alltid stämmer till patienternas symtom.

Modernare undersökningsformer gör att dagens yngre radiologer inte har samma analysfärdighet av röntgenundersökningar av ryggraden som äldre radiologer. Röntgenbilder på ryggen är därför av naturliga skäl sannolikt en undersökningsform som är på utdöende..

God klinisk undersökning och patientinformation räcker ofta långt. I de fall där bilddiagnostik är önskvärt ska i första hand undersökningen göras med en magnetröntgen.

Utöver ett avsevärt större diagnostiskt utbyte har MRT också fördelen att patienten inte utsätts för joniserande strålning vid undersökningen.

Läkartidningen:
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2017/11/Landryggsrontgen-ger-falsk-sakerhet-och-ringa-nytta-for-patienten/

HÄLSA SVERIGE

Niclas Carlson
Hälsa Sverige
Leg.kiropraktor

http://www.niclascarlson.se

WEBCOACH
http://www.webcoach.se


TRÄNA MED WEBCOACH HÄLSA
http://www.webcoach.se

Gilla på Facebook http://www.facebook.com/pages/All-Sport-och-Idrott/10888090915438

Kiropraktor Niclas Carlson kommer från Gävle och är Högskoleutbildad och legitimerad av Socialstyrelsen. Niclas Carlson är tidigare t.f rektor och en av grundarna av Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Niclas är licensierad fystränare genom Riksidrottsförbundet RF och Bosön och ingår i RF-Elit som utbildare av RF specialförbund som vill skapa prestationer av världsklass vid internationella mästerskap. Niclas Carlson är utvecklare av tjänsten Webcoach Hälsa och Sport för resultatstyrd träning på nätet som fått internationell uppmärksamhet och belönats av Statens Innovations-myndighet Vinnova. Niclas Carlson är också Strength & Conditioning coach för IFAF World Team -Världslaget i amerikansk fotboll och fys och har varit utvecklingsansvarig i Svenska Amerikanska fotbollsförbundet sedan 2005 och utbildare för Svenska Ishockeyförbundet i Träningslära och Hockeyatletism. Niclas Carlson har ingått i utbildningsutskottet för Gästriklands ishockeyförbund sedan 2014. http://www.niclascarlson.se