När en person fått diagnosen Alzheimers sjukdom har förloppet gått ganska långt. Nervceller i hjärnan har börjat förtvina, vilket beror på en stor ansamling av proteinerna tau och beta-amyloid.

Där en tidig diagnos kunnat ges kan man sätta in bromsande behandling för att motverka nedbrytningen av hjärnceller.

Beta-amyloid bildar plack i hjärnan och tau sprids lite senare i sjukdomens utvecklande och är koncentrerad inne i hjärncellerna där det bildar små nystan. Dessa nystan, som kallas fibriller, påverkar i sin tur nervcellernas funktioner i hjärnan som ger ett sämre minne.

HOPP OM MEDICIN I FRAMTIDEN

Det finns ingen medicin som botar Alzheimers sjukdom - ännu. När väl sjukdomen konstaterats går det bara att bromsa upp förloppet en aning.

När en individ utvecklar Alzheimers bero det på en rad olika livsstilsfaktor. Flera kan man påverka själv. Men Alzheimers är också en ärftlig sjukdom.

Nu har ett forskarteam i Okinawa, Japan, ledd av professor emeritus Tomoyuki Takahashi, gjort framsteg inom Alzheimerforskningen.

I ett pressmeddelande berättar Chia-Jung Chang, en av forskarna i studien, att de framgångsrikt vänt symptomen på Alzheimers sjukdom hos möss: ”Vi uppnådde detta med en liten, syntetisk peptid, PHDP5, som lätt kan passera blod-hjärnbarriären för att direkt rikta in sig på minnescentret i hjärnan.”

Forskarna lyckades återställa kommunikationen mellan de skadade hjärncellerna med hjälp av peptiden.

En förhoppning är att den här upptäckten ska kunna leda till en framgångsrik framtida behandling.

Resultat har nyligen publicerats i tidningen Brain Research.

Här kan du läsa mer om forskningen på Okinawa och i Newsweek.