Utöver dessa 15% finns den smittospridning av förkylningar etc. som ofta leder till en högre sjukfrånvaro under delar av året.
Detta betyder att en luftrenare även bidrar rent ekonomiskt genom en minskad sjukfrånvaro och minskade kostnader i form av sjuklöner och extra personalkostnader.

Ventilationen byter luften men den renar inte inomhusluften från de partiklar och pollen som tas in via personer, ventilation eller öppna dörrar och fönster, eller avges i lokalen från inredning, tyger och byggnadsmaterial vilket ger en högre partikelhalt med onaturliga partiklar som kan vara skadligt för våra kroppar.

På Allkontor i Gävle Borlänge och Mora hyr vi ut luftrenare i olika storlekar, med serviceavtal för bästa service.

Luftrenaren har Hepafilter samt kolfilter för bästa rening.

Kontakta oss för prisförslag anpassade för er storlek på lokal.

Tel: 026-109877

info@allkontor.com