Radikalt förslag från Gästrikeläkare: inför förlustförbud för hälsocentraler!

23/12, 2014 kl. 15:06

Debatten kring fritt vårdval har nästan enbart handlat om vinster i vården och att det ska finnas privata vårdgivare som skickar sina vinster till olika skatteparadis. Konkurrensverket har på uppdrag av den tidigare regeringen undersökt hur det ligger till hos landets hälsocentraler, både privata och landstingsdrivna. Rapporten från undersökningen visar att det finns möjligheter till kvalitetskonkurrens mellan vårdcentraler i stora delar av landet. Men många vårdcentraler har svårt att klara sig på landstingens ersättning – och det gäller i högre grad offentligt drivna än privata vårdcentraler.

Det finns förutsättningar för kvalitetskonkurrens mellan vårdcentraler i stora delar av Sverige. Möjligheten för patienter att själva välja vårdcentral har inneburit att det i nästan alla landsting har tillkommit nya privata vårdcentraler. För 80 procent av befolkningen tar det mindre än fem minuter längre tid att ta sig till en annan vårdcentral än den närmaste, vilket visar att många har en reell möjlighet att välja vårdcentral.
Fyra av tio vårdcentraler klarade sig inte med den ersättning de fick från landstinget och visar underskott. Underskott var vanligare bland landstingens vårdcentraler (48 procent), men förekom även bland privata vårdcentraler (28 procent). Underskott var särskilt vanligt bland nystartade och små vårdcentraler.
– Vi föreslår att landstingen bör se över bredden i vårdcentralernas uppdrag och ersättningssystemen. Dessutom bör villkoren vara likvärdiga för alla utförare, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.
Av rapporten framgår att privata utförare klagar på att landsting inte alltid kräver att de vårdcentraler som drivs i egen regi ska nå en ekonomi i balans utan tillåter dem att år efter år gå med underskott och dessutom ger dem kompensation för underskotten.
Sett över landet har antalet vårdcentraler ökat med 20 procent sedan reformen trädde i kraft. I vissa områden, särskilt på glesbygden, finns dock fortfarande få vårdcentraler, vilket begränsar valmöjligheterna. Det blir för långt geografiskt avstånd för att kunna välja en annan vårdcentral än den som är närmast.
Av rapporten framgår att det ofta är kostnaderna för så kallade stafettläkare som urholkar ekonomin för såväl privata som offentligt ägda vårdcentraler. Detta problem finns dock inte hos de ägarledda vårdcentralerna som har klart mindre behov av att hyra in stafettläkare. Ägarledda vårdcentraler har högre läkarkontinuitet och just läkarkontinuiteten värderas högt av brukarna/ patienterna.
En läkare på en privat hälsocentral i Gästrikland har reagerat på rapporten.
- Här i Gävleborg subventioneras landstingsdrivna hälsocentraler med mångmiljonbelopp årligen, år efter år, utan kompensation till oss privata som bara förväntas göra bättre och billigare jobb eller slå igen om vi går back. Det finns ingen som helst konkurrensneutralitet.
Läkaren menar att landstingets (Region Gävleborgs) handlande sätter hela systemet ur spel.
- När vi påpekat detta så plockar man numera in pengarna bakvägen som någon form av trafikstöd för att mörka siffrorna. Vi privata anses vara part i målet och ”riskkapitalister” hela högen. Vi seriösa kan inte ens diskutera ekonomi öppet efter hetsdebatten kring vinster i välfärden som förts.
Gästrikeläkaren har också ett förslag som ställer begreppen på huvudet.
- I stället för vinstförbud borde det införas ett förlustförbud för offentliga enheter! Privata vårdföretag kan inte driva företaget med förlust. Jag uppfattar missförhållandena som ett mycket allvarligt hot mot vårdvalet, något konkret måste ske eftersom vaga ord inte har hjälpt så här långt.

Läs hela rapporten här: http://www.svenskpress.se/wwwdocs/_common_media/user_files/43/69.pdf

Denna artikel är publicerad på Hälsa Sverige - Hälsomagasinet där alla får vara med via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Torbjörn Edlund

Torbjörn Edlund

Torbjörn Edlund Marketing Consultant

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2007-08-28

Jobbar som säljagent och skribent för Gestrike Media.
Säljagent: arbetar för att skapa avtal som är bra för båda parter.
Skribent: försöker skr... Läs mer

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna artikel, du kan bli den första!

Publicera

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Hjälp

Stäng