Målsättningen övergripande verksamhetsmässigt med #InnebandyForAll är att få fler barn- och ungdomar i rörelse och ta ett helhetsansvar för jämlika förutsättningar för fritidsaktiviteter oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller soc-ekonomiska förutsättningar. En viktig del för att nå dessa mål är att bedriva fler verksamheter vilket betyder öka antalet aktiviteter öppna för alla, utan förkunskapskrav eller ekonomiska hinder för primärt för våra minoritets-målgrupper men även för den innebandy-entusiastiske.

I sommar har Gästriklands Innebandyförbund tillsammans med Andersbergs IBK och Gefle Gymnastikförening satsat på ytterligare sommaraktiviteter. Syftet har varit att erbjuda kostnadsfria aktiviteter utan förkunskapskrav för att kunna få fler barn i rörelse med behov av en meningsfull fritid under sommaren. En viktig grundsten för möjligheten har varit samverkan, Gävle Kommuns lovstrategi "lov i Gävle" har skjutit till resurser samtidigt som en hel del partners har ställt upp med sina tjänster. RF-SISU Gävleborg har också engagerat sig och bidragit med resurser som fått aktiviteterna att bli en verklighet.

Daglägren har ägt rum på bland annat Gymnastikens hus, där har man som deltagare fått prova på grunderna i gymnatik med fokus på en allsidighet grovmotorisk träning. Daglägren har varit öppna för alla barn, tjejer och killar mellan 6 till 12 år och innehållet har anpassats efter grunderna i åldersanpassad fysisk träning. Den andra delen har bestått av bollträning med Innebandy på Hedvigslundshallen, även inslag av brännboll och Fotboll utomhus har präglat dagarna. Utöver den fysiska delen har också attitydsfrämjande insatser arrangerats, RF-SISU Gävleborgs satsning "skippa attityden" har genomförts, en satsning som bygger på värdegrund- och kamratskapsliknande diskussioner och tvärgruppsövningar där barnen själva kommer fram till normer och förhållningssätt.

- Här skapas förutsättningar för ett aktivt liv och fysisk, social och mental utveckling. Inte bara en resurs för samhället, utan också grunden för all form av träning och verksamhet. Vi vill att alla ska kunna hålla på med gymanstik, säger Jessica Wallman, Gefle Gymnastikförening.

I satsningen #InnebandyForAll skall fler ges möjlighet till fysiska meningsfulla fritidsaktiviteter, något som ökar människors tillhörighet i samhället samtidigt som vi tillsammans är med och bidrar till ökad integration och sänkta trösklar till vårat gemensamma samhälle. Satsningen på att erbjuda lovaktiviteter är viktig. Ofta är skolan är trygghet att falla tillbaka på, rutiner och samhörighet med kamrater varje dag är viktigt för en meningsfull vardag. Att inte ha möjlighet till fritidsaktiviteter på lov kan kännas ensamt, ångestfyllt och frustrerande. Att ha meningsfulla, planerade och organiserade lov-aktiviteter, utan förkunskapskrav där alla kan deltaga leder till en positiv idrottsrörelse och upplevelser där sannolikheten för återkommande rörelseaktiviteter är återkommande.

- Att inte ha något att se fram emot på ett lov kan leda till utanförskap och att man istället hamnar på fel bana. Ett lov kan vara marginalerna att man som barn väljer idrottens väg till innanförskap och kamratskap, därför är det skönt att se att aktiviteterna uppskattas så mycket. säger Jakob Westerlund, Gästriklands Innebandyförbund.

I och med Corona-intåget så har verksamheten varit tvugna till en hel del anpassningar, mycket av verksamheten har bedrivits utomhus, grupper har delats till mindre uppdelningar för att göra plats för säkra men kvalitativa aktiviteter under rådande omständingheter. Totalt har närmare hundra unika barn engagerats och fått förhoppningsvis nya kompisar och nya idrottsupplevelser.

Läs mer: http://innebandyforall.se

Gästriklands Innebandyförbunds hemsida: http://innebandy.se/gastrikland

Kontakt: info@innebandyforall.se