Synergierna mellan ledarskap och välbefinnande i ett företag.

Ett företag måste arbeta utifrån sitt hjärta och i sin vision sätta hälsa och välbefinnande som ett av sina huvuduppdrag. För att vara ett lönsamt företag som tar samhällsansvar och ligger i framkant så bör man sätta ett stort fokus på hälsa och lycka.
Som ledare av ett företag räcker det inte med det du säger utan dina handlingar spelar också roll.

I en ständigt föränderlig miljö där prestation är nyckeln medan tiden är irrelevant så kommer välbefinnandet stå i centrum. Vad som utmärker en ledare är den som anpassar sig till förändring.
En ledare som är i balans med kroppen, sinnet och själen har också förmågan att hela tiden hålla medarbetarnas välbefinnande i fokus.
Företag som prioriterar medarbetares välmående kommer inte bara bidra till deras prestationsförmåga, utan den kommer också att göra tiden relevant och förbättra slutresultatet eftersom detta kommer att leda till mindre sjukskrivningar och att deadlines uppnås.

Låt oss inte glömma kostnaden för projektförseningar, felkommunikation, mänskliga fel eller konflikter på en arbetsplats. Detta visar att kostnaden för reparation motsvarar kostnaden för "icke-reparation", så som ledare handlar det i slutändan om hur vi hanterar "icke-reparation" -fasen och förlänga den så mycket vi kan.

Ett annat förslag eller hemlighet för att ditt team ska kunna prestera är att kunna erbjuda en ”tidig” sjukskrivning, en strategi som inte bara tillåter en ledare att vara i framkant när det gäller att hantera sitt team utan också göra ett uttalande om att "jag värdesätter dig, och du kan vara trygg med mig som din ledare! Kan du föreställa dig ROI (Return on Investment) i denna strategi? Oavsett Karma och goodwill som en ledare kommer detta sätta en policy som signalerar ”Din hälsa först”, något som överväger alla andra sätt för att mäta prestationer.
En bra ledare är mentalt stark. Mentalt starka människor skiljer sig åt i att de strävar efter hälsosamma färdigheter som gör att de kan vända svåra erfarenheter till möjligheter för personlig utveckling. Det är just deras förmåga att anpassa som skiljer dem åt. Situationen vi befinner i oss just nu är perfekt för varje ledare som vill utvecklas, tiden att lägga till olika aspekter i din personlighet, att göra det som skådespelare gör, anpassa och emot, inte nödvändigtvis förändring utan anpassning.

Förändring kontra anpassningsförmåga
Jag personligen resonerar inte med ordet "förändring", förändring för mig betyder att förneka vem du är. Jag har en annan inställning till "förändring", jag kallar det anpassningsförmåga, förmågan att anpassa sig är något vi alla människor har, och det är något vi gör dagligen.
Vi speglar våra kompisar, vi anpassar oss till skillnaden i vårt arbetsbeteende, vårt beteende hemma, vårt beteende på en restaurang, så vi har alla förmågan att vara skådespelare, att anpassa oss, så varför inte ta detta beteendemönster, agera i vårt ledarutrymme?
Låt oss titta på idrottsvärlden, fler och fler ledare och befälhavare utövar yoga och meditation för att förbättra prestationsförmågan. Faktum är att alla ledare på idrottsarenan mediterar, de är "i zonen", där de kan visualisera spelet nästa dag eller drömma om hur spelet utvecklas. Att lägga till meditations- eller visualiseringstekniker i din vardag kommer att hjälpa dig att skapa samma förmågor som elitidrottare och andra ledare.

Kom ihåg: Varje kapten har lagkamrater som faktiskt ger kaptenen friheten att uttrycka sig, så en ledare behöver inte alltid vara 'kaptenen', snarare att kaptenen kan lita på att du, som sin lagkamrat, ska leda vägen och som erbjuder sitt stöd till dig som 'kapten'.
Jag tror att en mentalt stark person skulle kunna hantera ett team mer effektivt där företag kan leda vägen genom att inkludera hälsa och välbefinnande som en integrerad del av deras (KPI).
En ledare är inte alltid kaptenen eller verkställande direktören, en ledare är en livsfilosof, ett tankeutrymme, som vi alla rör oss mot, det bär visionen om framgång för den större mänskligheten, samhället och samhällen över hela världen. Vi som individer har ansvaret för att föra fram den visionen. Har du någonsin stannat upp för att fundera över varför de högsta verkställande direktörerna och ledarna för organisationer med oetisk praxis använder sig av antidepressiva och andra mediciner? Alla handlingar får följder, om man säljer sina värden mot oetiska praxis kommer den så småningom tillbaka, inte bara till individen utan hela ekosystemet, inklusive ens egna familjer, som ringar på vattnet!

Men å andra sidan skulle en ledare eller etisk arbetsplats vara i rätt situation för att påverka sina anställda under en kris, särskilt som den vi genomgår just nu. Detta ger förutsättningar för ledaren att förstå sitt team och skapa strategier för en inkluderande arbetskultur som automatiskt kommer att leda till att allas energi riktas mot företagets mål. En leder ska vara i framkant, inte bara i diskussioner och tal utan även i handling, genom att göra och inte bara predika.

Hur ska en ledare fortsätta att prestera eller leva upp till de anställdas behov?
Det är inte lätt att vara ledare, eftersom du förväntas vara drivande hela tiden ... eller förväntas det verkligen? Jag tror att en ledare vet när man ska vara drivande och inte, men vi sätter onödigt tryck på oss själva, att man som ledare måste vara den som driver på hela tiden. Jag anser att vi snarare inte ska vara drivande utan endast när det behövs. Detta kommer automatiskt bidra till att vi får alla medarbetare att kliva fram och ta ledarrollen, detta är i sig själv tecknet på en stor ledare. Så när en ledare är medveten om sina övertygelser, värderingar, behov och önskemål är hans komfortzon stark vilket gör att han kan vara anpassningsbar och flexibel.

Den viktigaste lärdomen från den nuvarande krisen är vikten av immunitet och god hälsa, något som vi måste hålla fokus på. Som jag har delat med mig av i mina tidigare artiklar är de grundläggande basreglerna, som hjälper dig med processen för hälsa och lycka, ett enkelt för att nå balansen.
En viktig del av den grundläggande basregeln är meditation. Så vad är egentligen meditation?
Betyder det att sitta still med ögonen stängda? Betyder det att ligga ner och vara medveten om dina tankar? Betyder det att dansa, sjunga, springa eller simma?
Ja, det kan betyda allt detta men med meditation är att försöka vara så mycket i nuet som möjligt för att förstå och känna dig själv. Tiden har aldrig varit bättre än nu för att fokusera på det medvetna sinnet som försöker acceptera det som sker, med de otaliga konspirationsteorierna som flyter runt och det undermedvetna som försöker ge dig meddelanden om att "det kommer att bli okej, lita på mig "saker och ting är precis där det ska vara. Varför vill du åka någon annanstans just nu? Nuläge är det säkraste och tystaste stället just nu. Meditation eller att vara i nuet, förbättrar din förmåga att fokusera mot utveckling, när rädslan och oron försvinner kan vi istället förbättra vårt fokus.

Som ledare spelar din förståelse för dina styrkor och svagheter en viktig roll i att anpassa hela teamets roller och ansvar, så att var och en är i synergi och det finns en smidig plan mot företagets vision. I själva verket anpassar de högsta ledarna sig efter teamets svagheter, och därför är deras förmåga att vara flexibel mycket viktig.
Synergin mellan ledarskap, välbefinnande och företag är mycket betydande. Medvetandet ökar, och människor blir klokare och smartare. Med så mycket information tillgänglig börjar människor att ifrågasätta. I dessa frågor uppstår kaos och i kaos kommer mognad och utveckling, i det kommer förmågan att anpassa sig till medvetande som tjänar vårt välmående och lycka.
Vill du veta mer? kontakta gärna mig på hello@prameetkotak.com för de grundläggande första stegen för hållbara ledare och företag.

Prameet Kotak
31 maj 2020

------------------------------------------
Anna Idell
CFA NYTT
http://www.cfanytt.se