Vaccinationerna mot covid-19 startade i december 2020. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Tina Mansson Söderlund åtog sig uppdraget som vaccinsamordnare på kort varsel och organisationen byggdes upp under hälso- och sjukvårdens ledning i samarbete med smittskyddsenheten.

Smittskyddsenheten kommer dock att ta över ansvaret för planeringen och samordningen för vaccinationerna och har i samband med det rekryterat en ny vaccinsamordnare. Det är Maria Larsson som har fått uppdraget, nuvarande chef för smittspårningsenheten och telefonsupporten för vaccinationsbokning.

– Det känns utvecklande och inspirerande att ta över arbetet med att samordna covidvaccinationerna för invånarna i länet. Jag ser fram emot uppdraget och det känns bra att fortsätta utvecklingen nu när flera goda strukturer redan är på plats,säger Maria Larsson.

Maria fortsätter som chef för centrala smittspårningsenheten och telefonsupporten, och ser fördelar med närheten till medarbetarna eftersom båda enheterna arbetar med vaccination- och covid-19- relaterade arbetsuppgifter.

– Maria har bred erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg och har god kommunikationsförmåga och gott ledarskap. Hon har förmågan att lyssna och kommunicera både inom och utanför organisationen. Hon har arbetat i projektgruppen för vaccination mot covid-19 och tillsammans med hennes personliga egenskaper ger det henne goda förutsättningar som vaccinsamordnare, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare i Region Gävleborg.

Tina Mansson Söderlund återgår på heltid till sitt uppdrag som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

 

Artikeln är publicerad för foretagsbladet.se i den här och flera nyhetskanaler av den svenska presstjänsten Presstjänst - den svenska skrivbyrån för företag och organisationer. Vill ni ha hjälp med att skriva era nyheter samt skicka pressreleaser till flera svenska nyhetstjänster, journalister och nättidningar? Vänd er då till presstjanst.se i samarbete med nyhetsbyrån svenskpress.se.